Arkiv | september, 2007

Den merkelige hendelsen med hunden den natten

26 sep

hunden


Populær autistroman begeistret ikke Apostrofen.

Aktuell bok: “Den merkelige hendelsen med hunden den natten” av Mark Haddon.
Foreslått av: Øyvind Sandsmark.
Tid og sted: ?.
Til stede: Jarle Mong, Gustav Kjølberg og Øyvind Sandsmark, Bjørn Ingvar Kydland.
Neste bok: “Tatt av Gleden” av C.S Lewis
Neste møte: ?

Karakterer :
Bjørn Ingvar : 4
Øyvind: 5
Jarle: 5
Gustav: 5

Snitt: 4,75

Jarle Mong uttrykte stor begeistring for boken. Han pekte på at hovedpersonen i boken, Christopher, minnet han mye om en autist fra virkeligheten som han kjenner via sitt virke som lærer. Jarle kunne derfor fortelle gruppen mye om autisters tankesett, og han mente at boken ga et godt bilde på hvordan slike mennesker har det.

De øvrige møtedeltakerne delte ikke Jarle sin begeistring for boken. Gustav gjorde det klart at dette var en bok han uten problemer kunne lagt fra seg halvveis og ikke ofret en tanke hva som skjedde videre. Dette var Øyvind enig i. Han kunne se at boken ga et godt bilde på hvordan en hodet til en autist fungerer, men at den ikke fortalte noe som man strengt tatt ikke viste fra før. Øyvind tok også selvkritikk på at han hadde foreslått boken ved forrige møte.

Bjørn Ingvar skulle også helst sett at det var en annen bok ble valgt og pekte på at boken aldri klarte å engasjere han.

Konklusjonen fra gruppen er at “Den merkelige hendelsen med hunden den natten” var skuffende og at den ikke skiller seg ut i den uendelige bokfloraen som finnes. Jarle var det eneste untaket. Likevel ga han boken en noe lunken 5’er.

Øyvind, 26.09.2007.

Reklamer

Møtereferat – September 2007

26 sep
Tidspunkt: 25.09.07 kl. 19.00.
Hvor: Øyvinds leilighet i Stavager
Til stede: Øyvind Sandsmark, Jarle Mong, Gustav Kjølberg og Trond Atle Olsen.
Aktuell bok: Mark Haddon – Den merkelige hendelsen med hunden den natten.
Neste bok: C.S. Lewis – Tatt av gleden.
Endelig ble det avholdt en nytt møte i lesekrinsen Apostrofen. Alle de deltakende var enige om at det var gått altfor lang tid siden sist, og at det snarest mulig måtte bli gang på et nytt møte. Det ble imidlertid vedtatt at neste møtetidspunkt skulle diskuteres på Apostrofens debattforum kydland/wordpress.com. Gustav Kjølberg har sagt seg villig til å stille lokale.

Det ble servert diverse oster, pølser, kjøttpålegg og potetbåter som skulle stekes i det urbane kjøkkenredskapet, raclette.

Trond Atle var førstemann ut. Han leste opp en fornøyelig sammenligning mellom de amerikanske presidentene Abraham Lincoln og John F. Kennedy. Det var så mange likeheter mellom disse to, og spørsmålet etterpå var om dette kunne være tilfeldig.

Det brakte diskusjonen inn på en bok kalt Bibelkoden. Denne boken hevder at det i bibelen finnes en rekke predestinasjoner. Ved hjelp av de rette kodene kan man eksempelvis lese Hitler 1933 på samme side i Bibelen. Er dette bare tilfeldigheter, eller finnes det koder i Bibelen som forteller om hendelser i framtiden? Spørsmålet ble stilt, men alle deltakerne ytret skepsis til gyldigheten av Bibelkoden. Jarle påpekte likevel at man gjennom historien kan se Guds finger i begivenhetene.

Jarle sto for neste bidrag. Han leste opp en kommentar fra avisen Vårt land. Den handlet om etnisk rensing i Sudan, og ledet oss deretter inn på temaet om hvorfor vi ikke bryr oss mer om grusomhetene som skjer i Afrika. Borgerkrigen i Rwanda fra 1994 ble også drøftet her. Jarle var tydelig på at han føler seg holdt for narr av mye av det han leser i avisene, og han etterlyste mer fokus på Afrika i media. Han satte også spørsmålstegn ved medias prioriteringer. Resten av gruppen sa seg enige i at det burde være et større fokus på disse temaene.

Gustav stilte med to bidrag. Den første var et positivt oppslag fra Rogalands Avis om pokerjenta Anette Obretsad. Gustav stilte spørsmålet hvorfor hun fikk så mye oppmerksomhet. Var dette rikitg? Har media blitt for personfokuserte? Hva med alle dem som taper i poker? Mange interessante spørsmål ble stilt, og debatten gikk. Gustav hadde også med et utklipp fra Stavanger Aftenblad. Saken omhandlet den utuktsdømte KrF-politikeren Halvard Veen. Gustav undret seg om det var nødvendig å offentliggjøre navnet til denne mannen. Og hva med belastningen for familien hans? Det ble nevnt i forsamlingen at dette burde Veen tenkt på før han gjorde disse ugjerningene. Videre påpkete Øyvind på at det som talte for offentliggjøring av navnet var at han sto på valglistene til KrF, og at uskyldige KrF-poitikere i 50-årsalderen kunne føle seg mistenkeliggjort dersom navnet ikke kom ut.

Kveldens siste bidrag var av Øyvind, som leste opp an kommentar fra Aftenbladet som omhandlet taxfree-ordningen, og artikkelforfatteren gjorde det klart at hun ønket ordningen fjernet. Bakgrunnen for artikkelen var et oppslag i RA om sydenturister som møtte en stengt tax-free-butikk på Sola flyplass. “Tax-free-handelen var jo halve turen”, uttalte en reisende. Øyvind skjønte ikke vitsen med at nordmenn som tjener såpass godt, er så ville etter å spare noen få kroner på alkohol og tobakk. Og det var selvfølgelig vi andre enige i! ) Øyvind hadde personlig sett John Carew og Morten Gamst Pedersen handle kvoten. Hvorfor gjør de det?? De tjener jo mangfoldige millioner i året???!!! )
Innlegget førte til en bred debatt om den norske mentaliteten når det kommer til alkohol. Gruppen kom til slutt fram til at følgende holdning er en passende beskrivelse av gjennomsnittsnordmannen: “Barn kan gjerne sulte i Afrika så lenge jeg får billigere sprit”.

Kvelden ble avsluttet med at Gustav foreslo tre nye bøker. Disse var Pilegrimsreisen av Pablo Cohelo, Tatt av gleden av C.S. Lewis og Wonderboy av Hallgeir Langeland. Øyvind stemte for Pilegrimsreisen, mens de tre andre stemte for C.S Lewis. Dermed blir dette boken som skal leses til neste møte.

Av: Øyvind (Trond Atle). Redigert: Bjørn Ingvar

Apostrofen har trange vekstvilkår.

10 sep

Bryllup, foreldremøte, «kristus kaller», journalist på kveldsvakt; det meste har stått i veien for Apostrofen.

Ut fra siste ukers diskusjonsrunder på http://kydland.wordpress.no har vi funnet ut at onsdager er uaktuelt – da er det huskirke for Jarle.

Ellers ser jeg ingen dager som er umulige for medlemmer så lenge klubben legges til 19.00. Øyvind har et problem siden han skal oppdatere Aftenbladets fotballweb både tidlig og sent i perioder.

Jeg velger å gjøre som sist og gir dere tre alternativer. Dere får eventuelt diskutere dere frem til andre dersom dette ikke skulle passe.

1. Mandag 24.09 – 19.00

2. Tirsdag 25.09 – 19.00

3. Torsdag 27.09 – 19.00

Er veldig fornøyd med at dere utelukkende benytter dere av Apostrofens nettside for å bli enige om en passende dato, fortsett! -> https://kydland.wordpress.com