Sexrevolusjonens bitre frukter

10 mar
Hei. Fikk denne fra Jarle. Veldig interessant lesning og ikke minst en godt svar til Protestfestivalens ekteskapsdebatt.
Av Jon Kvalbein, kronikk i Dagen, publisert 24.4.05
Sexrevolusjonen har forandret livet til menn og kvinner mer enn noen annen revolusjon i vår tid. Påstanden er hentet fra Pitirim A. Sorokin (1889-1968). Mannen er verd å merke seg. Han vokste opp i Nord-Russland. Da han var 11 år, hadde han ennå ikke lært å lese og skrive. Som foreldreløs og selvlært arbeidet han seg opp. I 1922 tok han doktorgrad i sosiologi i St. Petersburg. Men kommunistene landsforviste ham fra Sovjet-Unionen. I 1929 ble han den første professoren i sosiologi ved det prestisjetunge Harvard University i USA. Han har utgitt en rekke vitenskapelige avhandlinger og fått tallrike æresdoktorgrader. Hans bok ”Den amerikanske sexrevolusjonen” er skrevet i et enkelt språk for lekfolk. Den bygger på en stor mengde vitenskapelig materiale. I 1998 forelå den oversatt til norsk av Olav Eide.
Som familien er, vil samfunnet være.
Sorokin hevder at ekteskapet i de ulike kulturer er et sosialt bevis på individets fysiske, mentale, åndelige og borgerlige modenhet. Det omformer gutten til ektemann og far, og jenta til hustru og mor. Posisjoner, privilegier og ansvarsområde endres. Ekteskapet innebærer den mest fortrolige og fullstendige forening av kropp, lengsler og ånd i et udelelig ”vi”. Den gjensidige troskapen skal vare til døden skiller.
Fra den fjerneste fortid har gifte foreldre vært de beste forbilder og lærere for barna sine. Ekteskapet er den mest universelle rammen for utviklingen av det skapende potensialet til alle mennesker. Familien er den mest avgjørende faktor for et samfunn som vil overleve og blomstre. ”Som familien er, vil samfunnet være.”
Et seksuelt samliv utenfor denne rammen, virker nedbrytende. Forholdet mellom en prostituert og kunden, mellom en mann og elskerinnen eller mellom tilfeldige ”elskere”, har aldri vært vurdert som tegn på moralsk eller sosial modenhet. Det har vært sett på som et symptom på moralsk og sosialt forfall. Der hver partner bare blir et sexapparat for å tilfredstille lysten til den andre, finnes ingen grobunn for offervilje og kjærlighet. Sexeventyr før og utenom ekteskapet blir av de kulturliberale omtalt som uttrykk for ”seksuell frihet”, men skaper i virkeligheten seksuelt anarki. Utflytende seksuell utfoldelse gir en narkotisk virkning som omformer et individs personlighet. Naturlige sperrer og skamfølelse forsvinner.

Sexrevolusjonens resultater
Sorokin skildrer sexualiseringen av den amerikanske kulturen. Litteratur, film, fjernsyn og radio er blitt sykelig sentrert om sex. Troløshet blir fremstilt som normalt. Pornografien appellerer til menneskets laveste dyriske instinkter. Kiosklitteraturen demoraliserer millioner av lesere. Løssalgsavisene selger på sexoppslag. Reklame stimulerer erotiske følelser som middel til å selge et produkt. Såkalte ”seksualforskere” lærer folk at alle seksuelle forhold som oppleves godt, er moralsk gode. Frihet innebærer rett til å nyte samleie når som helst med hvem som helst. Prevensjon hindrer uønskede svangerskap. Abort blir middel til å fjerne uønskede barn. Det dreier seg om en verdirevolusjon. Det som før var moralsk klanderverdig, er blitt en positiv verdi. Det som før ble kalt demoraliserende, omtales som moralsk fremgang og ny frihet. Politikere fremstår ikke lenger som moralske forbilder. Sex appeal er blitt en del av de politiske kampanjene. Vi er blitt omringet av et stigende tidevann av sex som oversvømmer alle deler av vår kultur.

Med talende statistikk skildrer Sorokin forfallet som følger som resultat av sexrevolusjonen. Skilsmissetalene har økt faretruende. Et stort antall forlatte barn er frarøvet trygghet og kjærlighet. En egoistisk grunnholdning brer seg, og kilden til mellommenneskelig solidaritet og spontan hjelp tørker ut. Med forskningsresultater dokumenterer Sorokin de skadelige virkningene. Den seksuelle utfoldelsen fører til store helseskader. Overutviklet seksualitet er en hovedkilde til nevroser og funksjonelle psykoser. Mange blir fanget av motstridende følelser som ligger i konstant innbyrdes krig, slik at man ikke får ro i sinnet. Sex-eventyrerne må stadig lyve for sine etterfølgende sengepartnere. De korte øyeblikk av seksuell lykkerus blir avløst av mistanke, hat, redsel, anger, kjedsomhet og konfliktopplevelser. Tilfeldig sex angår aldri bare ett individ. De medvirkende blir som drivende vrakgods. Ringvirkningene er store for partnere og familier. Et utsvevende liv forplanter seg til barn og venner. Det motsatte kjønn blir redusert til et instrument for kortvarig nytelse. Mennesket mister sin verdi når evnen til seksuell stimulering blir svekket.

Det sovjetiske sex-eksperimentet
Sorokin dokumenterer hvordan kulturer har gått til grunne der løssluppenheten tok overhånd på det seksuelle området. Siden Sorokin selv har russisk bakgrunn fra revolusjonstiden, er hans skildring av erfaringene fra Sovjetunionen i 1920-årene opplysende. Kommunistene ville eliminere det ”kapitalistiske” monogamiet og gjøre full sexfrihet til en hjørnesten i det nye kommunistiske samfunnet. I det første stadiet av revolusjonen (1918-26) forsøkte lederne med viten og vilje å ødelegge ekteskapet og familien. Fri kjærlighet ble lansert med ”glass med vann”-teorien: Det var uvesentlig hvilket glass man drakk av så sant tørsten ble slukket. Lovens skille mellom ekteskap og tilfeldig samleie ble opphevet. Loven talte nå bare om ”kontrakter” mellom mann og kvinne, men disse kunne gjøres for en avgrenset periode – et år, en uke eller en eneste natt! En kunne skilles så mange ganger en ville. Skilsmissen kunne til og med skje uten at den andre parten ble underrettet. Bigami og polygami var tillatt, og førekteskapelige forhold ble oppmuntret.

Hva ble resultatet? På få år ble horder av ville, hjemløse barn en samfunnsfiende for det sovjetiske samfunnet. Millioner av liv forliste. Skilsmissetall og antall aborter steg voldsomt. Hat og konflikter førte til at arbeidet i de nasjonaliserte fabrikkene stagnerte. Resultatet var så sjokkerende at regjeringen ble tvunget til å reversere politikken. Lovgivningen ble skjerpet. Myndighetene begynte å kjempe for seksuell renhet før ekteskapet. Adgangen til skilsmisse og abort ble sterkt begrenset. Og den negative utviklingen ble snudd i positiv retning omkring 1930, da tiltakene for å tøyle sexfriheten var praktisk talt fullført. Dette samfunnseksperimentet er lærerikt fordi det skjedde i omfattende målestokk over kort tid og innenfor det samme samfunnssystem.

Det trengs en motrevolusjon!
Sorokin konstaterer som sosiolog at så snart det seksuelle livet til foreldre eller barn i familien blir uordentlig, begynner familien selv å gå i oppløsning. Livsstandarden og kreativiteten brytes ned. Ofte blir resultatet skilsmisse og ensomhet, mental sykdom, ungdomskriminalitet og rusavhengighet. Sexrevolusjonen bryter ned menneskeslektens moralske verden. Faste moralske verdier blir erstattet av konvensjoner som kan skiftes ut og tilpasses tidens nytelsessyke. ”Alt som du kan slippe unna med, er tillatt.” Mens vi er opptatt av at jord, vann og luft ikke skal forsøples, blir våre sinn forurenset og forgiftet av forvrengt sex.

Det beste desinfeksjonsmiddelet mot sexrevolusjonen er det rene liv.
Sorokin oppfordrer til en motbevegelse der den vanlige borger nekter å kjøpe og se nedbrytende litteratur og film, fjernsyn, skuespill, erotiske show og musikk. Borgere bør nekte å kjøpe produkter som blir fremmet gjennom sexreklame, og avstå å stemme på utsvevende politikere. I stedet bør vi fremme en motrevolusjon som utvikler og utløser en strøm av skapende krefter, basert på ekteskapet og familien som umistelige verdier. Et samfunn er sterkt når familien står sterkt.

Sorokins skildring av den amerikanske sexrevolusjonen ble skrevet for 50 år siden. Siden har utviklingen i USA bare forverret seg, og revolusjonen har spredt seg over hele den vestlige verden. I Norge er kampen for ekteskapet og familien i dag nådd et kritisk punkt. Våre massemedier domineres av en kulturradikalisme som lovpriser den seksuelle friheten og bryter stadig nye grenser på dette området. De negative følgene vies liten oppmerksomhet i media. Nær halvparten av alle ekteskap ender i skilsmisse. Samboerskap går i stykker 3-4 ganger så hyppig. Halvparten av alle barn fødes utenfor ekteskap. En stor mengde barn vokser opp uten mor eller far. Homofil adopsjon og såkalte ”kjønnsnøytrale” ekteskap står nå på den politiske dagsorden. Er det ikke på tide at motkreftene kommer til uttrykk i ord og handling?

Reklamer

15 kommentar to “Sexrevolusjonens bitre frukter”

 1. Bjørn Ingvar 10.03.08 kl. 20:21 #

  Jeg var ikke klar over dette forsøket på å ødelegge ekteskap og familie i første stadiet av den russiske revolusjonen (1918-26). Veldig interessant at et slik forsøk har funnet sted for under 100 år siden. Må nesten se nærmere på dette.

  Med litt erfaring som lærer fra barne- og ungdomsskolen er jeg ikke i tvil om at mye av det Sorokin hevder, hevder han med rette. Det finnes mange eksempel på at barn møter på skolen med svært ulik oppfølging fra hjemmet. Nivåforskjellene er enorme og mye tid må brukes på å få følge opp barna sosialt. Barn fra «ordnede forhold» kommer oftere på skolen klar for en lærerrik hverdag.

  At enhetsskolen har vanskelig for å fungere og er på vei ut tror jeg henger sammen med store brister i det familielivet som en gang nærmest var en selvfølge.

  Det er på høy tid at motkrefene til sexrevolusjonen kommer til uttrykk i annet enn Dagen og Vårt Land og at det blir en seriøs debatt av dette.

 2. Jarle Mong 12.03.08 kl. 12:05 #

  Ekteskapet er en hellig pakt mellom mann og kvinne gjort foran Guds åsyn. Denne pakten er som Sorokin er inn på selve grunnsteinen i vår sivilisasjon. Kjernefamilien skal dekke vårt behov for kjærlighet, trygghet og tillit. Hvis våre fundamentale behov blir møtt på denne arenaen står vi rystet til å møte verden. Når vi nå ødelegger selve grunnsteinen i vårt samfunn får dette fatale konsekvenser som Sorokin peker på. Mange barn idag vokser opp uten å få dekket sine behov for fysisk nærhet, trygghet, konsentrert oppmerksomhet osv. Konsekvensene av dette kommer til syne i skolen og på mange andre områder i samfunnet.

  Med kjønnsnøytrale ekteskap fortsetter nedbrytingen av denne viktigste institusjonen i samfunnet nemlig ekteskapet mellom mann og kvinne. Nytelse, selvrealisering og egoisme er i ferd med å ta kvelertak på våre omgivelser. Den kristne bevegelsen må i denne sammenheng være en motvekt til denne utviklingen. Forsakelse, nestekjærlighet og en tjeners skikkelse bør være våre idealer. I skrivende stund makter ikke de hellige i Norge å skille seg ut fra resten i stor nok grad på dette området. Kristne ekteskap sprekker som aldri før og vi bruker mesteparten av tida vår på å realisere oss. Dette er betenkelig ettersom motreaksjonen må komme fra oss.

 3. gustav 12.03.08 kl. 12:53 #

  “We have created a culture that has told us the only thing right is to get by and the only thing wrong is to get caught. A culture that says, «If it feels good, do it. If you don’t want to do it, don’t. If you can’t handle it, drink it or drug it.» Amerikansk tidsskrift.

 4. torvald 12.03.08 kl. 17:06 #

  Hei,

  Må som vanlig melde avbud til bokklubben men tenkte å komme med noen innspill før det braker løs hos gustav i morgen kl 1900:
  – frihet: kan andrestyrmann Jensens situasjon med den britiske guttevalpen sammenlignes med Marcels møte med sine bekjente på kaia i Kilbane?

  – meningen med livet:
  iht Jensen i haiene var etter minhukommelse målet for menneskeheten å fordele jorden mellom seg på et rettferdig vis og leve i fred og fordragelighet

  i drømmer med havet synes meningen med livet å være veldig individuel, fra at Irland skal vinne 4 nasjoners turneringen i rugby, til å sette spor på internett og vekke andres drømmer til live.

  Nå nylig har Thomas Hylland Eriksen gitt ut en kokebok på et lykkelig liv der veien etter min oppfatning av diverse anmeldelser enten går gjennom Religion, Det å få barn eller selvrealisasjon (det å få til noe vanskelig). Kan hende de var kummulative…

  Prøver man å følge samtlige tre veier til lykken vil man møte mange interessekonflikter på veien.

  Er det da slik at religion skal gå først(ti bud), deretter barnet og til sist selvrealiseringen for å være en god kristen?

  Vil forøvrig avslutte med å si at jeg likte drømmer ved havet veldig godt og er litt snurt for at jeg ikke har anledning til å bli med å diskutere.

  Ønsker dere en fin samling!
  Torvald

 5. Sandsmark 16.03.08 kl. 19:56 #

  Nok et fruktbart møte er unnagjort. Møtesekretæren trenger likevel litt hjelp. Hva var titlene på de to bøkene som ble nedstemt?

  Fyldig referat fremligger så snart disse spørsmålene er besvart.

  Roger and out!

 6. Bjørn Ingvar 19.03.08 kl. 19:08 #

  Ikkje møje respons her.. men ikkje så nøye med dei to andre bøgene. Det kan eventuelt leggas til i kommentarfeltet. Bare få heim referatet 😉

 7. Sandsmark 20.03.08 kl. 13:32 #

  Nytt referat er nå klart. Det er bare for webmster å legge ut.

 8. Sandsmark 25.03.08 kl. 16:24 #

  Da var «Kvinnen som kledde seg naken for sin elskede» unnagjort for mitt vedkommende. For min del syntes jeg det var en solid opptur etter to lange ørkenvandringer. Jeg sitter bare igjen med et spørsmål som jeg gleder meg til å ta opp når boka skal under lupen på neste møte.

  Men, webmaster, hvor blir det av referatet? Diskusjonen på siden stopper jo helt opp når det uteblir.

 9. Titta 31.03.08 kl. 10:45 #

  Torvald: barnet har alltid førsteprioritet!

  Og drømmer er fint.

  Sandsmark:

  Godt gjort å oppleve ‘Drømmer ved havet’ som en lang ørkenvandring! 🙂

  Og så begriper jeg ikke hvorfor dere ikke valgte ‘Raskolnikov’ eller ‘Brødrene Karamasov’ hvis dere først skulle gi dere i kast med Dostojevskij! At han er ordrik, lang og til dels tung å lese, er dessverre ikke til å komme utenom, men Bibelen er heller ikke noen lettvekter! Jeg vet det – jeg har lest den fra perm til perm – måtte det, for Torvald hadde en kristelig raptus i 6-årsalderen! (Trassalder, vet dere…)

  Hilsen mor til Torvald

 10. Jarle Mong 03.04.08 kl. 15:55 #

  Tror mor til Torvald er inne på noe. Fattige folk var nok ikke det beste Fjodor har levert. Har hørt veldig mye positivt om brødrene Karamasov så jeg for min del er ikke ferdig med Fjodor Dostojevskij.

  p.s. Bibelen er ingen lettvekter det har du helt rett i. Ingen vil noensinne kunne forstå Bibelen fullt ut, den er jo en hellig bok og er ikke som andre bøker. Boka er forøvrig verdens desidert mest leste bok i 2007 og i alle foregående år helt tilbake til 1491, slett ikke verst spør du meg. Selv om den er eldgammel er den fortsatt aktuell og forandrer menneskers liv hver dag.

 11. Titta 10.04.08 kl. 15:20 #

  Javisst er Bibelen et skattkammer, men helligheten er vedtatt med simpelt flertall gjennom tidene – av mennesker. I G.T. er der en massse folkemord med Gud som aktør, og Gud sendte en gang en bjørn ut for å drepe 44 unger fordi de hadde ropt ‘skallemann’ til profeten Elisa (eller noe lignende). Jeg tror jeg har gitt Torvald referansen.

  Hvis gamle testamentet er hellig for dere, blir jeg bekymret…

 12. Jarle 11.04.08 kl. 11:15 #

  Du sier at helligheten ble vedtatt med simpelt flertall, dette finner jeg litt merkelig. Jeg regner med at du refererer til kirkemøte i Nikea i 325. Bibelen var sannsynligvis hellig for alle som deltok i dette kirkemøte. Det som var stridsemne var imidlertid Jesu menneskelighet og guddommelighet. Dette er senere blitt kalt den arianske striden. Her mente et knapt flertall at Jesus var både Gud og menneske, mens et mindretall mente at Jesus ikke var guddommelig men Guds ypperste skapning. Det er ingen som betviler Guds hellighet i kirkemøte. At Guds ord Bibelen er hellig er udiskutabelt for representantene på kirkemøtet.

  Når det gjelder ordet hellig kan det muligens være nødvendig med en begrepsdefinering. Hellighet er en egenskap ved personer, gjenstander, steder, handlinger, ord eller forestillinger som er knyttet til en guddom og som er religiøst opphøyde og ikke hverdagslige.

  Hellig kan i overført betydning også betegne noe som er ukrenkelig, dyrebart og umistelig, noe som ikke må vanæres men behandles med ærefrykt og dyp respekt.

  Både en gud og alt som er i nær kontakt med guden eller tilbedelsen kan være hellig, for eksempel hellige skrifter, ritualer og helgener.

  Bibelens hellighet er ikke noe som er vedtatt på et kirkemøte. Hvis en velger å tro på Bibelens ord og den Gud Bibelen beskriver så kommer helligheten som en direkte konsekvens av dette trosvalget.

  Når det gjelder gamletestamentet så har du helt rett i at Gud regisserer folkemord. Det er jo Gud som står bak det største folkemordet i historien (storflommen). Gud tåler ikke synd og blir atskilt fra menneskene ved arvesynden. Gud frelsesplan blir en lang ferd med israelsfolket som hovedaktør helt frem til korsfestelsen. Først da er forholdet gjenopprettet.

  Jeg vil selv aldri kunne forstå Gud og hvorfor Gud gjør som han gjør i det gamle testamentet. På mange måter fremstår Gud som svært ulik Jesus mange steder. Samtidig innser jeg at jeg ikke er i en posisjon til å dømme Gud og hans plan og vilje. Jeg er en av statistene i et gedigent filmanus med Gud som regissør. Jeg tror Gud er fullkommen og ufeilbarlig, han er skaperen av alle ting. Skapningen er etter min mening ikke i posisjon til å forstå skaperen. Jeg tror imidlertid at jeg forstår såpass at Gud ikke er en godmodig bestefar som sier at alt ordner seg til slutt for alle. Jeg tror på en Gud som vil dømme levende og døde til himmel og til fortapelse. Hva er mer brutalt enn det ?

  Når det gjelder historien om Elisa så vil jeg korrigere deg litt her. Elisa er en profet (Guds budbringer). I gamle testamentet gir Gud mange av profetene sine vide fullmakter. Elisa gjør flere undere i det gamle testamentet. Når Elisa blir krenket av guttene er det Elisa som forbanner dem og Gud oppfyller Elisas ønske. Det er ikke sagt at Gud er enig i Elisas reaksjon. Gud var ikke enig med Moses da han på Moses befaling fikk vannet til å strømme ut av fjellet. Men Gud hadde gitt sin tjener vide fullmakter. Dette gjør selvsagt ikke historien om bjørnen og guttene uproblematisk, det er en historie jeg ofte selv har grunnet på. Hvordan i all verden kunne Gud oppfylle et slikt ønske ? Hvorfor dømmer Gud uskyldige gutter så strengt ? Jeg aner ikke, men min skaper trenger ikke å forklare sine motiv og handlinger til meg. Jeg må bare stole på at Gud gjør det som er rett.

 13. Titta 15.04.08 kl. 07:59 #

  Blind tro kan jeg ikke argumentere verken med eller mot!

  Vennlig hilsen
  Astri

 14. Jarle Mong 15.04.08 kl. 18:50 #

  Jeg vet ikke hva du legger i utrykket blind tro. Med evangeliet er det så enkelt at enten så tar du imot det gledelige budskapet eller så gjør du det ikke. Det finnes her ingen mellomting. Dette er kristendommens brutalitet, den er kompromissløs, det er lys eller mørke, himmel eller fortapelse, varm eller kald. Å være lunken advares det mot i Bibelen. Hvis det å ta imot Jesus som sin frelser klassifiseres som blind tro så gjerne for meg.

 15. elisabeth 30.08.08 kl. 07:50 #

  Det er ikke riktig å bruke begrepet Dyrisk.
  Dyr gjør ikke bevisste onde gjerninger og kristne mennesker skal behandle dyr med respekt.

  Perversiteter tilhører den menneskelige ondskap, bl.a er det at vi misshandler dyr i kosmetikkbransjen,slakterier m.m

  La dyrene være i fred og ikke bland dem inn i vår ondskap.

  Mvh.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: