Arkiv | juni, 2008

Knut Hamsun – Sult

20 jun

Sted: Morenefaret 16A
Til stede: Øyvind, Jarle, Gustav og Rolf
Aktuell bok: Sult av Knut Hamsun
Neste møte: Fredag 25. juli
Neste bok: Det gyldne evangelium av Gabriel Scott

En av norgeshistoriens fremste forfattere skulle under lupen i Apostrofens siste møte før sommerferien. Knut Hamsuns debutroman Sult fra 1890 falt godt i smak blant lesekrinsens medlemmer. Med et snitt på 7,5 poeng er det faktisk den boka som har fått høyest score etter Apostrofen innførte karakterskalaen.

Før debatten om romanen startet, var det duket for en liten visning av filmatiseringen av Sult fra 1966. Møtedeltakerne fikk se en nøkkelscene fra filmen som Øyvind på forhånd hadde plukket ut. Av de minuttene som ble vist på Øyvinds bærbare Mac, var konklusjonen fra de fleste at boka var bedre enn filmen. Jarle påpekte at boka for det meste handler om tanker, og det er det vanskelig å få fram på film.

Den eneste som ikke hyllet boka på møtet, var Gustav. Han så kvaliteter med romanen, men følte likevel det var vanskelig å komme igjennom den. Tungt språk og kjedelig handling. Ingen framdrift. Det skjedde det samme omigjen og omigjen. En bok man gleder segt til man har lest ferdig. Slik summerte Gustav opp boka. Han ga den likevel en sekser på børsen. Hovedgrunnen var temaet som ble tatt opp.

I motsetning til Gustav var både Øyvind, Jarle og Rolf svært begeistret for Sult. Jarle var riktig nok skeptisk de første 90 sidene, men etter det forsto han hva det gikk i, og han fikk et helt annet syn. Han pekte på at boka tar opp mange interessante temaer. Blant annet står det ubevisste sjelseliv sentralt. Det samme gjør menneskets ensomhet og isolering som følge av industrialiseringen, mente Jarle. Han mente også at Sult kan sees i en religiøs sammenheng. I hovedpersonens desperasjon etter mat, kan man trekke parallellen til menneskets sult etter mening med livet eller å finne Gud.

Jarle hadde også nylig lest en biografi om Hamsun, og han så klare selvbiografiske trekk med Sult. Han kunne fortelle gruppen at det var en rekke detaljer som ga mening i romanen på grunn av at han hadde lest en del om Hamsuns faktiske liv. Dersom han ikke hadde lest biografien først, ville han neppe fått like stort utbytte av Sult, mente Jarle.

Han benyttet anledningen til å komme med et svært informativt og spennende foredrag Knut Hamsuns liv og virke, noe de øvrige møtedeltakerne satte stor pris på. Det viste seg at Hamsun i sin glanstid var en damemagnet av rang og levde et liv i sus og dus i Kristiania. Han hadde innpass blant kultureliten og ble sponset av en bekjent av Bjørnstjerne Bjørnson. 

Øyvind og Rolf hadde ikke den samme biografiske bakgrunnen som Jarle, men det hindret dem ikke i å omtale boka i i svært rosende ordelag.

Øyvind mente Sult var så god at han bevisst måtte lese langsommere for at den ikke skulle ta slutt så fort. Han framhevet de språklige kvalitetene som noe av det beste han hadde vært borti. Språket og humoren var det drev boka framover for Øyvinds del. Tematikk og symbolikk var ikke like viktig.

Diskusjonen rundt Sult endte opp i en reprise av debatten som hadde regjert på Apostrofens nettsider den siste tiden – nemlig språk vs. tema, og hvordan vi skal bedømme i forhold til dette.  Her ble selvsagt Sult og Apostrofens forrige bok satt opp mot hverandre. Ikke uventet førte ikke debatten fram til felles enighet.

Alle var imidlertid enig i at den såkalte «Kydland-modellen» ikke er veien å gå. Denne modellen går ut på at leseren vurderer språk og innhold hver for seg på en skala fra 1 til 5. De to poengene blir så lagt sammen til en endelig karakter mellom 1 og 10. Jarle var den sterkeste motstanderen av «Kydland-modellen». Dessverre var ikke Kydland selv til stede på møtet, og dermed fikk han ikke utdypet fordelene og ulempene av sin egen poenggivingsmetode.

Både Jarle, Rolf og Øyvind endte opp med å gi Sult karakteren åtte. Øyvind var veldig i tvil om han skulle gå opp til ni, men etter en lengre evalueringsprosess kom han fram til at åtte var det mest korrekte.

Det gir dette resultatet:
Gustav – 6
Øyvind – 8
Jarle – 8
Rolf – 8

Referent: Øyvind 

Reklamer