Arkiv | november, 2008

Ok med politihijab?

18 nov

Keltoum Missoum ønsker å bære hijab når hun utfører sitt yrke som politi.

Bør politiet åpne opp for en «politihijab» slik forsvaret har åpnet opp for kamuflasje turban ? Eller bør politiet beholde sitt nåværende uniformsreglement ?

Tenkte dette kunne være en interessant problemstilling for en debatt i apostrofen særlig med tanke på sist

møte.

Jarle

Fra Stavanger Aftenblad:

I England har politikvinner fått bruke hijab i flere år. Foto: Metropolitan Police/Scanpix/AFP

23 år gamle Keltoum:

Sjokkert over hijab-reaksjoner

Trebarnsmoren fra Lura sitter med minstemann Jeasin på fanget og pugger til en samfunnsfagsprøve. Hun er inne i sitt siste år på videregående skole. Kontrasten til den stormfulle debatten i mediene er enorm.

– Jeg har fått høre at jeg skulle bli skamslått og at jeg bare burde reise hjem. Men vi bor i Norge, og i et demokrati er det er lov å stille spørsmål, sier Keltoum.

På en nettside for kvinner som bruker hijab blir hun omtalt som en modig dame og en inspirasjon for andre muslimske kvinner. – For og imot hijab i politiet var en debatt for 30 år siden i England. Å bruke hijab på jobb er en selvfølge for kvinner i mange land. De skjønner ikke at folk i Norge gidder å diskutere det en gang, sier hun.

Brev fra Omod
Keltoum synes debatten som pågår er interessant. I går fikk Aftenbladet tilgang til et brev sendt fra Organisasjonen mot offentlig diskriminering, Omod, til Politidirektoratet. Den mener at Politiets Fellesforbunds innvendinger mot hijab ikke holder vann.

– De religiøse symbolene finnes så mange steder i det offentlige, norske rommet at de blir usynlige for de aller fleste, sier daglig leder av Omod, Akhenaton de Leon.

– Kriteriene om nøytralitet faller på sin egen urimelighet, alle politiets symboler bærer et kors, det inkluderer logo, våpenskjold, knapper, skilt og mye mer. Det finnes religiøse symboler i alle offentlige rom, sier han.

Merker ikke korset

Leon som selv er katolikk, understreker at organisasjonens poeng ikke er å fjerne korset fra politiets uniform, men å være kritisk til holdninger innad i etaten som baserer sin argumentasjon på nøytralitet.

– Frankrike er et land som ikke tillater noen form for religiøse symboler på offentlige uniformer og lignende. Der holder argumentet, fordi det er gjennomført, sier lederen for Omod.

Politiets Fellesforbund mener det er prinsipielt når forbundet sier nei til bruk av hijab til politiuniformen. Begrunnelsen er at bruk av hodeplagget vil bryte med et strengt reglement som ikke tillater noen personlige effekter som signaliserer politisk eller verdimessig ståsted.

Politimesteren positiv
Korset finnes i våpenskjoldet, i logoen, på knapper og på skilt. Politimesteren i Rogaland, Geir Gudmundsen, var heller ikke oppmerksom på det.

– Jo, så sannelig, der er det et kors, sier Gudmundsen som personlig har uttalt seg positivt om bruk av religiøse hodeplagg til politiuniformen. Det samme skal ledelsen ved Oslo-politiet ha gjort.


Reklamer

Tidenes beste?

16 nov

vredens-druerApostrofen hyllet Vredens druer som en av tidenes beste romaner.

Her kommer et kort referat fra forrige bokevaluering. Den beklagelige forsinkelsen skyldes fødsel og manglende internettforbindelse.

Sted: Hos Gustav i Sandnes

Aktuell bok: Vredens druer av John Steinbeck.

Tid: Onsdag 29. oktober.

Til stede: Jarle Mong, Øyvind Sandsmark, Rolf Manuel Nese Skadsem og Gustav Kjølberg.

Neste møte:Hos  Jarle mandag 24. november.

Neste bok: Simon og eiketrærne av Marianne Fredriksson.

Dommen var enstemmig: Vredens druer var definitivt et blinkskudd for Apostrofen. Det hersket ingen tvil om at dette var den beste boka som var blitt satt under lupen så lenge lesekrinsen har eksistert.

Både Jarle og Rolf plasserte den blant de aller beste romanene de hadde lest noen sinne. Begge ga uten å nøle karakteren 10. Det er første gang det øverste nivået på Apostrofens karakterskala blir gitt.

Gustav og Øyvind lovpriste også boka, men nøyde seg med å gi hver sin 9-er. Øyvind var veldig sugen på å ta den helt ut, men valgte til slutt å spare den meget høythengende 10-eren.

Timingen på å velge Vredens druer som månedens bok kunne ikke vært bedre. Mens finanskrisen herjer over hele verden, og vi blir bombardert av dystre framtidsutsikter, var det en åpenbaring å fordype seg i John Steinbecks roman om Joad-familien. Om nåtidens finansuro blir det sagt at det er den største krisen siden krakket i 1929. Etter å ha lest Vredens druer, kan alle i Apostrofen skrive under på at en slik sammenligning er meningsløs.

I Vredens druer får man et virkelig innblikk i hva en finanskrise virkelig kan føre til av nød. Handlingen er lagt til USA under de harde 30-årene, og vi får et innblikk i de brutale konsekvensene børskrakket fikk var vanlige folk. Her var det snakk om å overleve. Bekymringer om høyere renter kunne ikke blitt fjernere.

Diskusjonen rundt boka ble også tidenes lengste, og da man ble nødt til å gå videre i programmet grunnet tida, følte man det fortsatt var mer å si om tematikken.

Jarle påpekte at Vredens druer burde vært obligatorisk lesestoff for alle. Dersom alle hadde lest denne boka ville verden utvilsomt vært et bedre sted.

Øyvind benyttet anledningen til å ta meg seg en cd av Woody Guthre, Dust Bowl Ballads. Sangene på plata er skrevet og spilt inn samtidig som Steinbeck skrev Vredens druer. Guthrie var som Joad-familien en okie, og tematikken i sangene er også den samme som i Steinbecks roman. Vanlige arbeidere som blir drevet på flukt av rikfolk og tapte avlinger – og drømmen om det forjettede California som viste seg ikke å være paradis likevel.

En god prikk over et godt bokmøte.

Karakterer:

Jarle – 10

Rolf – 10

Gustav – 9

Øyvind – 9

Sum: 9,5

Apostrofen kommer tilbake med mer om Vredens druer!

Øyvind