Ok med politihijab?

18 nov

Keltoum Missoum ønsker å bære hijab når hun utfører sitt yrke som politi.

Bør politiet åpne opp for en «politihijab» slik forsvaret har åpnet opp for kamuflasje turban ? Eller bør politiet beholde sitt nåværende uniformsreglement ?

Tenkte dette kunne være en interessant problemstilling for en debatt i apostrofen særlig med tanke på sist

møte.

Jarle

Fra Stavanger Aftenblad:

I England har politikvinner fått bruke hijab i flere år. Foto: Metropolitan Police/Scanpix/AFP

23 år gamle Keltoum:

Sjokkert over hijab-reaksjoner

Trebarnsmoren fra Lura sitter med minstemann Jeasin på fanget og pugger til en samfunnsfagsprøve. Hun er inne i sitt siste år på videregående skole. Kontrasten til den stormfulle debatten i mediene er enorm.

– Jeg har fått høre at jeg skulle bli skamslått og at jeg bare burde reise hjem. Men vi bor i Norge, og i et demokrati er det er lov å stille spørsmål, sier Keltoum.

På en nettside for kvinner som bruker hijab blir hun omtalt som en modig dame og en inspirasjon for andre muslimske kvinner. – For og imot hijab i politiet var en debatt for 30 år siden i England. Å bruke hijab på jobb er en selvfølge for kvinner i mange land. De skjønner ikke at folk i Norge gidder å diskutere det en gang, sier hun.

Brev fra Omod
Keltoum synes debatten som pågår er interessant. I går fikk Aftenbladet tilgang til et brev sendt fra Organisasjonen mot offentlig diskriminering, Omod, til Politidirektoratet. Den mener at Politiets Fellesforbunds innvendinger mot hijab ikke holder vann.

– De religiøse symbolene finnes så mange steder i det offentlige, norske rommet at de blir usynlige for de aller fleste, sier daglig leder av Omod, Akhenaton de Leon.

– Kriteriene om nøytralitet faller på sin egen urimelighet, alle politiets symboler bærer et kors, det inkluderer logo, våpenskjold, knapper, skilt og mye mer. Det finnes religiøse symboler i alle offentlige rom, sier han.

Merker ikke korset

Leon som selv er katolikk, understreker at organisasjonens poeng ikke er å fjerne korset fra politiets uniform, men å være kritisk til holdninger innad i etaten som baserer sin argumentasjon på nøytralitet.

– Frankrike er et land som ikke tillater noen form for religiøse symboler på offentlige uniformer og lignende. Der holder argumentet, fordi det er gjennomført, sier lederen for Omod.

Politiets Fellesforbund mener det er prinsipielt når forbundet sier nei til bruk av hijab til politiuniformen. Begrunnelsen er at bruk av hodeplagget vil bryte med et strengt reglement som ikke tillater noen personlige effekter som signaliserer politisk eller verdimessig ståsted.

Politimesteren positiv
Korset finnes i våpenskjoldet, i logoen, på knapper og på skilt. Politimesteren i Rogaland, Geir Gudmundsen, var heller ikke oppmerksom på det.

– Jo, så sannelig, der er det et kors, sier Gudmundsen som personlig har uttalt seg positivt om bruk av religiøse hodeplagg til politiuniformen. Det samme skal ledelsen ved Oslo-politiet ha gjort.


Reklamer

12 kommentar to “Ok med politihijab?”

 1. bjørningvar 19.11.08 kl. 11:24 #

  Det skrikes om diskriminering av muslimer. Jeg må si meg uenig. Dette er godt argrumentert forskjellsbehandling som har sitt grunnlag i ordet uniform. Jeg siterer betydningen av ordet uniform fra Wikipedia:

  «En uniform er et antrekk som er standardisert for å skape ensartethet, fellesskap og identifikasjon for en organisasjon eller gruppe. En uniform har ofte elementer som viser bærerens rang og/eller funksjon i fellesskapet.»

  Så får man heller bestemme seg for at alle skal gå med eller uten turban, nikab, hijab, caps, lue, flosshatt, sixpence, buff el. Personlig er jeg fornøyd med dagens politiuniform og dens hodeplagg.

 2. John Mong 25.11.08 kl. 13:49 #

  Ser at Bjørn Ingvar klemmer til med defenisjonen av uniform og mener at det legitimerer
  hans syn om at hijab ikke bør tillates i politiet. Jeg tør bare minne om at både turban og hijab er tillatt i forsvaret og en må da spørre seg om ikke Kydlands definisjon av uniforme er den samme i forsvaret som i politiet ?

  Spørsmålet stikker mye dypere en om Kydland er fornøyd med dagens politiuniform. Det er skal ta stilling til er om en ung dame skal gi avkall på sin religionsutøvelse p.g.a. noen stivbeinte regler i et gammel uniformsreglement som ble vedtatt omtrent før flyet ble oppfunnet og Globalisering var et ikke eksisterende begrep. For 19 år siden var det heller ikke tillatt å gå med annet en bukse i politiet. Nå er det tillatt å gå med skjørt i tidsrommet 01.05 – 31.09. Antar at Kydland også var mot denne endringen ?

  Hvorfor fungerer tillempningen av hodeplagg i forsvaret ? og hva tilsier at dette ikke skulle fungere i politiet Kydland ? Norske keepere spiller av og til med ansiktsmaske – skal en følge din argumentasjon må en bare rett og slett finne seg en ny keeper.

  Selvsagt skal en ung dame i 2008 få lov å bære hijab som ansatt i politiet. Gi meg noen mot argumenter Kydland som er fra tiden etter at flyet ble oppfunnet ?

 3. bjørningvar 26.11.08 kl. 12:55 #

  Alle religioner bør integreres på flest mulig arenaer i det norske samfunn. Det kan eksempelvis være lærere, fotballspillere og leger med hijab. Integreringen vil forhåpentligvis være med på å skape fruktbar dialog som knytter mennesker fra ulike religioner og kulturer sammen.

  Politiet står derimot i en særstilling, de er offentlige myndigheter som skal opprettholde lov og orden og bekjempe kriminalitet. Fordi politiet skal representere alle religioner og kulturer bør uniformen være uten symboler av noe religiøst eller kulturelt slag. Går man med effekter som signaliserer politisk eller religiøst standpunkt vil politiet miste mye av den synligheten og respekten de fleste av oss ønsker mer av. Ønsker vi oss et synlig politi er vi ikke bare avhengige av mange politimenn og politikvinner, vi er også avhengige av et politi som kan gjenkjennes. Vår politistyrke har kleskode for en grunn; Det skal ikke være tvil om hvem de er.

  Dersom man tillater Missoum og andre muslimske kvinner å bruke hijab, hva er da motforestillingen mot at en politi med tilhørighet i en (tenkt/fremtidig el nåværende?) religiøs retning pynter uniformen med «Jesus lever» logo? Og, hvor stor skal den religiøse retningen være før den kan gjøre krav på egne tilpasninger på eller i tilknytning til uniformen?

  Hvorvidt mine argumenter er hentet fra før eller etter flyet kom har jeg for tiden ikke ressurser til å sjekke. Hvor relevant det er, kan en jo også spørre seg?

 4. Jarle 28.11.08 kl. 06:47 #

  En regel som sier at uniformen skal være nøytral vil diskriminere muslimer. Det vil i mange tilfeller være vanskelig for en muslim (kvinne) og utøve sin religion uten hijab. For en kristen vil dette være uproblematisk siden religionen ikke legger klare føringer som bryter med en vanlig uniformskledning (nye pakt). Et vedtak om nøytral uniform vil da i ytterste konsekvens favorisere alle som tilhører religioner som ikke legger strenge føringer vedrørende klesdrakt, mens den vil stenge ute alle kvinnelige muslimer som tar religionen sin på alvor. Om dette er rettferdig og rett i et demokrati som Norge er etter mitt syn et veldig relevant spørsmål.

 5. John Mong 28.11.08 kl. 08:55 #

  Hvordan kan du Jarle påstå at det vil være vanskelig for en muslimsk kvinne å utøve sin religion
  uten hijab. ? – er det isåfall vanskeligere for henne en for en ortodoks mannlig jøde ?

  Det er ikke knyttet noen betingelser i Koranen i forhold til bruk av hijab for muslimske kvinner i forhold til å kunne utøve sin religion. Dette er et pålegg fra mannlige religiøse muslimer som så absolutt er kvinneundertrykkende og har mindre med religionsutøvelsen å gjøre, men mer med å være lojal mot en kvinneundertrykkende kultur.

  Den største trusselen mot et demokrati som Norge er forøvrig demokratiets prinsipper. Det som bør legges til grunn i denne saken er ikke om dette er demokratisk rettferdig, men om det
  er forenelig med den funksjonen vedkommende skal utføre som polititjenestemann/kvinne.

 6. Jarle 28.11.08 kl. 10:22 #

  Kan du henvise til et skriftsted som slår fast treenigheten ? Jeg skal spare deg for bryet det finnes ikke et slikt skriftsted. Treenigheten har blitt til gjennom tolkning av skriften. Tertullian var den første som hevdet denne læren som senere har blitt bekreftet gjennom vår religiøse autoritet Martin Luther. På samme måte som vi har våre læremestre og dogmer har muslimene sine. Det at kvinner skal gå med hijab er en utbredt tolkning av koranens ord. Mange muslimer forholder seg til denne tolkningen, de forholder seg til sine religiøse autoriteter som mange av oss forholder oss til våre.
  Når det gjelder jødene så har disse levd i eksil i flere tusen år. Det fantes da få demokratier. De har blitt forfulgt og massekrert så lenge de har levd i diasporaen verden over. De har for lenge siden aksepert at de må tilpasse seg samfunn som ikke aksepterer dere religion. At jødene nå slipper å tvangsdøpes får være med i laug, kan eie jord osv har ikke alltid vært tilfellet. At jødene ikke har hevdet sin rett til å gå med kalott kan ha noe med historien og gjøre, selv om et slikt krav i vårt demokratiske samgfunn muligens er relevant.
  Når det gjelder muslimene så har disse vært sterkere tilknyttet et geografisk område – midtøsten. Da den muslimske ekspansjonen tok til for fult på 600 – tallet e.kristus. Muslimene drev ren imperalisme. Når Spania ble underlagt muslimene fikk landet muslimsk lovgivning. Muslimene ble forøvrig stoppet av Karl Martell i Frankrike i 767.
  I vår tid har muslimene gjennom først og fremst arbeidsinnvandring etablert seg som minoriteter i demokratiske stater. For disse muslimene er det naturlig å hevde sin rett til religionsutøvelse. Dette var ikke tilfellet for ortodokse jøder som slo seg ned i Europa tidlig i vår tidsregning.
  At mange muslimers tolkning av koranen bryter med vårt gjennomsekulariserte syn på kvinnen er ikke så rart. Det er idag mange kristne som hevder at kvinner ikke kan være prester. Er i dette også diskrimenerende. At muslimene fastholder sin lære som er strid med tidens ånd er ikke nødvendigvis negativt. De setter Muhammeds ord høyere enn samfunnsstrømninger som skifter med vinden. Kanskje har vi som kristne på dette punkt noe å lære av muslimene.

  «For å forstå nåtiden, må en ha kjennskap til fortiden»
  (Knut Kjeldstadlid)

 7. bjørningvar 28.11.08 kl. 11:34 #

  Takk Jarle, interessant lesning.

  Jeg vil påpeke et viktig poeng. Keltoum Hasnaoui Missoum sier at hun har valgt å ikle seg hijab selv, og understreker at hun _ikke_ er blitt pålagt å ikle seg hijab. (http://www.politikkavisen.no/www__Drights__Dno/_112_41_32_1268_128103_5654927110_180112_108_EUTF8.html)

  Jeg tror flere politifolk, fra ulike religioner, kunne tenke seg å uttrykke sitt religiøse syn på politiuniformen om det blir en åpning for dette. Er det ønskelig?

 8. gustav 28.11.08 kl. 19:23 #

  Slik jeg forstår deg John, så bør alle former for plagg tolereres i politiet så lenge dette kan begrunnes ut fra religiøse argumenter og at det ikke hindrer vedkommendes utførelse av jobben som politi?

  Uvanlig krass argumentasjon by the way…

 9. gustav 29.11.08 kl. 11:35 #

  Når ble vi forresten enige om hyttetur? fra fredag 19 til 20, eller fa lørdag 20 til 21? er det forresten mulig å flytte bokklubben fra mandag 22 til søndag kveld 21?

 10. lookoutmama 30.11.08 kl. 12:07 #

  Møte så sent på søndagen er ikke helt ideelt for meg siden jeg skal på jobb dagen etter. Søndag klokke 19 vil i så fall være bedre.

 11. bjørningvar 30.11.08 kl. 12:58 #

  Når det gjelder hyttetur så må jeg desverre melde pass. Som jeg nevnte hadde jeg «løse» planer den helgen, disse er nå er blitt bekreftet. Møte søndag passer også dårlig. Men både mandag og tirsdag er jeg veldig klar for nytt møte.

 12. John Mong 14.12.08 kl. 10:04 #

  Hei Gustav

  Ja jeg skal erkjenne at argumentasjonen ble vell krass og jeg beklager dersom jeg har trødd noen på tæne.

  Personlig er jeg helt imot at deet innføres hijab som hodeplagg i politiet. Jeg er av den oppfatning at dette ikke er funksjonelt. Dessuten bør politiet ha tillnærmet ensartet uniformering. Det er nok når vi skiller på uniformering mellom mann og kvinne, vi kan ikke skille i forhold til religiøs tilhørighet.

  I motsetning til forsvaret, så er politiet ofte avhengig av gode relasjoner når en skal løse et oppdrag. Bruk av hijab vil i enkelte tilfeller kunne vanskeliggjøre og skape spente ralasjoner. Dette vil påvirke oppgaveløsningen og det mener jeg er uheldig.

  Ellers hadde jeg gjerne sett at dere dro igang en debatt om negative og positive sider med bruk av barnehage.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: