Arkiv | juli, 2009

Mennesket og maktene

28 jul

Olav Duun stiller seg i rekken av store norske forfattere som blir vurdert av Apostrofen.

Olav Duun stiller seg i rekken av store norske forfattere som blir vurdert av Apostrofen.

Ny norsk storhet til pers i Apostrofen.

Aktuell bok: «Mennesket og maktene» av Olav Duun.

Tid og sted: Kjølberg-residensen på Vikeså, søndag 19. juli.

Til stede: Gustav Kjølberg, Jarle Mong, Rolf Manuel Nese Skadsem og Øyvind Sandsmark.

Neste møte: Hos Sandsmark, torsdag 13. august.

Neste bok: «Antikrists mirakler» av Selma Lagerlöf.

Karakterer på «Mennesket og maktene»:

Jarle – 8
Rolf – 7
Gustav – 7
Øyvind – 5
Snitt: 6,75

Apostrofen begynner å bli en parademarsj i klassiske verker. Sist i rekken er Olav Duuns «Mennesket og maktene» fra 1938.

Romanen skal være en av Olav Duuns fremste og skal visstnok oppsummere hans forfatterskap. Apostrofen er kjent for sin kritiske innfallsvinkel på literatur, men «Mennesket og maktene» holdt til mer enn godkjent.

Flere av Apostrofens medlemmer hyllet Duun for sin fortellerform. Først går han inn i et miljø og ser det fra et allvitende fugleperspektiv. Så går han inn på hver enkelt karakterer, og vi får sett diverse hendelser fra ulike vinkler. Til slutt samler han alle karakterene i en forrykende finale. Ordet mesterlig skal ha blitt nevnt om hvordan Duun behersker denne litterære teknikken.

Det var ikke bare det fortellertekniske som falt i smak hos Apostrofen. Først og fremst var det en knakende god fortelling.

Jarle fortalte at romanen også må sees i sammenheng med tiden den ble skrevet i. Nazismen og fascismen var i anmarsj. Stormen i boka kan tolkes som en allegori på dette. Mennesket har to valg: Kjempe for sin eksistens, eller motstandsløst gi etter for ideologiene. Det siste vil i så fall være fatalt.

I boka velger bedehusfolket blindt å tro på at Gud vil frelse dem fra undergangen. De velger lovsang i stedet for kamp. Folka til Helmer velger imidlertid det motsatte og kjemper mot det stigende havnet. De overlever derfor stormen.

Muligens skisserer Duun et tredje valg. Forfatteren gjør et nummer ut av læreren som flykter fra Øyværet før stormen tar til. Han har åpenbart forutsett hva som er i vente, og velger å redde sitt eget skinn uten å advare noen. Han hopper om bord i lensmannbåten og ber om å bli tatt med bort. Samme hvor.

Hvem læreren skal symbolisere klarte ikke Apostrofen helt å sette fingeren på, men det var likevel ingen tvil om at Duun har en mening med denne scenen.

Øyvind var den eneste som ikke falt for «Mennesket og maktene». Han forklarte en del av det med sterkt tidspress, og at han leste en utgave med originalspråket. Dette medførte at det til stadighet dukket opp ord han rett og slett hadde problemer med å forstå. Selv om han så poengene til flere av de andre, mente han at leseopplevelsen ikke var mer enn midt på treet.

Møtet vil også bli husket for mer enn «Mennesket og maktene». Da ny bok skulle velges, ble avstemmingen historisk gjevn. Alle de tre kandidatene, Eli Wiesel – «Lykkens by», Nina Karin Moen – «Tvillingsjeler» og Selma Lagerlöf – «Antikrists mirakler», endte på sju poeng. Kydland måtte kontakes, og han sendte sin avstemming via sms. Hans trepoenger gikk til Selma Lagerlöf. «Antikrists mirakler» blir dermed Apostrofens neste bok.

På møtet ble det også diskutert hvorvidt Apostofen skulle ta opp et nytt medlem. Asgeir Ueland hadde på forhånd vært i kontakt med en av lesekrinsens medlemmer. Apostrofen besluttet at saken måtte igjennom en formell behandling. Et brev ble derfor forfattet og sendt til vedkommende kandidat. Svaret som kom i retur, var så overbevisende at det ikke var tvil om at Ueland er personen Apostrofen har vært på jakt etter.

Asgeir Ueland blir dermed nytt Apostrofen-medlem fra og med neste møte den 13. august.

Reklamer