Arkiv | oktober, 2009

Den store Gatsby

21 okt

untitledKlassisk amerikansk litteratur slo an i Apostrofen.

Aktuell bok: «Den store Gatsby» av F. Scott Fitzgerald.
Tid og sted: Kroken 9, onsdag 14. oktober.
Til stede: Asgeir Ueland, Rolf Manuel Nese Skadsem, Jarle Mong, Gustav Kjølberg og Øyvind Sandsmark.
Leverte skriftlig rapport: Torvald Ulland Reiestad.
Neste bøker: «Vi skal kle fjellet med menneske og våpen» av Tor Obrestad og «Lørdag» av Ian McEwan.
Neste møte: Hyttetur, 27-29 november.

Karakterer på «Den store Gatsby»:
Bjørn Ingvar (ikke til stede): 9
Øyvind: 8
Jarle: 8
Gustav: 8
Rolf: 8
Torvald (ikke til stede): 7
Asgeir: 7
Snitt: 7,86

Lesekrinsen Apostrofen begynner å få en imponerende liste av kvalitetslitteratur på samvittigheten. Den som skal plukke ut bøker til neste møte, får en stadig vanskeligere oppgave. Nivået og forventningene er blitt skyhøye. Sist ut var en av de største amerikanske klassikerne, «Den store Gatsby» av F. Scott Fitzgerald.

Og for en bok! «Den store Gatsby ble tatt varmt imot av samtlige medlemmer. Sjelden har vel Apostrofen vært så samlet i sin vurdering. 8-erne satt løst, mens Kydland slo til med den 9-er. Til og med superkritikeren Asgeir var raus med tilbakemeldingene og spanderte en 7-er på romanen.

Apostrofen påpekte at selv om boka ble skrevet på midten av 1920-tallet, har den i høyeste grad relevans i dag. Romanen kom ut fire år før det store krakket i 1929, og skildrer det glade amerikanske rikmannlivet i storbyen. Økonomien går som det griner, og folk gidder ikke å bygge inn kjøkken i husene sine. Alle spiser jo ute uansett. Karkaterene i boka lever i sus og dus, drikker sjampanje over en lav sko og har ingen bekymringer utover sin egen nese. Samtalene er ultra-overfladiske og mangler det minste snev av substans.

Det er ikke vanskelig å trekke parallellen til det oljefinansierte norske dagliglivet i 2009. Et samfunn hvor de fleste har nok med sitt, og folk bare har samtaler om stereoanlegg og klesplagg.

At «Den store Gatsby» ble skrevet før det store børskrakket, gjør den svært interessant. Apostrofen var enige i at den umulig kunne ha blitt skrevet etterpå. Den ville ikke gitt mening. Da boka kom ut, var den amerikanske kapitalismen på sitt høyeste slott, og lest i ettertid kan man trygt slå fast: Ikke rart at det gikk så galt.

Når man leser romanen i en tid hvor verden har gått igjennom en alvorlig finanskrise grunnet uvøren kapitalisme, får boka en ny og tankevekkende aktualitet.

Apostrofen påpekte også F. Scott Fitzgeralds glitrende og språk. Det er lett, kuttet til beinet og fylt av humoristikse observasjoner. Forfatteren byr på en svært underholdende leseopplevelse fra begynnelse til slutt.

I tillegg til dette kunne Rolf vise til flere geniale ekesmpler på billedbruk og symbolikk. Blant annet blir uglemannen brukt som symbol på kommende død, og den grønne lykten er et bilde på et uoppnålig håp.

Lesekrinsen uttrykte også stor fascinasjon for denne epoken av amerikansk historie. Asgeir kunne fortelle om sin oldefar som jobbet i USA på denne tiden. Han var en av dem som fortsatt hadde arbeid å gå til under depresjonen, og da han kom hjem til Norge noen år etter, kunne han kjøpe et hus cash.

Etter nok en suksessbok, ser nå Apostrofen fram til neste møte. Dette vil foregå over to hele dager på en hytte i Lyngdal. Derfor er det også plukket ut to bøker til samlingen. Forfatterne Tor Obrestad og Ian McEwan får i hvert fall store sko å fylle etter maktdemonstrasjonen fra Fitzgerald.

Reklamer

Spørsmål til bokklubben Apostrofen

1 okt

Hei. Dette brevet ankom min postboks i går. Det lyder som følger:

«Hei! Eg er ein ivrig lesar av dykkar heimesider, men må sei eg til tider seier meg skuffa. Ifølge dykkar vedtekter står det: «Apostorofen sin webside (kydland.wordpress.com) skal til en hver tid være oppdatert med viktige datoer, omtale av bøkene, kommentarer etc.. «

... en bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør...

... en bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør...

Her har eg funnet graverande feil og mangler som gjer at det kan stillast spørsmål med seriøsiteten på heimesida dykkar om ikkje anna. Tar dykk slike snarvegar også når dykk samlat til bokbad?? Er det plutseleg ikkje så nøye med slipskodexen? Kan brått føredraghalder få lov å vera med under middagen?

Så vidt meg bekjent er ikkje trond atle medlem i apostrofen lengre og kvar er medlemsprofilane til rolf maunel og asgeir?

Det står i vedtektene at apostrofen er stengd for kvinnelige medlemmer. Korleis vil dykk stilla dykk om den kjente idrettsprofilen Edel Therese Høiseth ville kome å halde føredrag? Eller t.d Gunn Nyborg? Ville det vore akseptabelt med tanke på at det er kvinner?

Mvh. Jakob Aardal.»

Jeg ga han følgende svar:

«Hei Jakbb. Me sett umåteleg stor pris på ivrige og trufaste lesarar av Apostrofen på verdsveven, at dei i tillegg kjem med tilbakemeldingar kva gjeld innhald på sia er ein spore til å gjera eit endå betre arbeid med å fronta Apostrofen på veven. Mange takk for tilbakemeldinga.

Som einaste person med administrative rettar på Apostrofen si vevside kan eg ikkje anna en å leggja meg langflat når det gjeld kritikken av mangel på oppdaterte medlemsprofilar. Eg ser, som deg, at dette slurvet kan føra til at Apostrofen lett kan sjåast på som ei lite seriøs litteraturgruppe, til dømes når det kjem til møteverksemda. Derfor vil eg ta tak i ankepunkta dine snarast.

Angåande møteverksemda kan eg berre utala meg på tynt grunnlag, då eg for tida sjeldan er til stades på møta. Men dei rapportane eg har fått tyder på at vedtektene vert fylgt til punkt og prikke. Som vedtektene seier så vil kvinnelege medlemmer aldri vera aktuelt i Apostrofen. Ein gjesteopptreden etter middagen er det derimot ingen problem med, og det kjem nok også snart – rykta seier at Anne Migliosi er på veg.

Med beste helsing
bjørningvar»

Som dere ser er det flere spørsmål jeg ikke kan besvare, som for eksempel savnet av oppdatert informasjon og aktelse for vedtektene. Men jeg er enig med innsenderen at vi har mye å gå på når det kommer til å publisere møtereferat og ikke minst møtedatoer og bokvalg. Jeg er veldig fornøyd med referatene som forfattes, men har forståelse at det er en jobb som gjøres i en ellers hektisk hverdag og derfor kan ta litt tid.

bjørningvar