Tag Archives: politi

Ok med politihijab?

18 nov

Keltoum Missoum ønsker å bære hijab når hun utfører sitt yrke som politi.

Bør politiet åpne opp for en «politihijab» slik forsvaret har åpnet opp for kamuflasje turban ? Eller bør politiet beholde sitt nåværende uniformsreglement ?

Tenkte dette kunne være en interessant problemstilling for en debatt i apostrofen særlig med tanke på sist

møte.

Jarle

Fra Stavanger Aftenblad:

I England har politikvinner fått bruke hijab i flere år. Foto: Metropolitan Police/Scanpix/AFP

23 år gamle Keltoum:

Sjokkert over hijab-reaksjoner

Trebarnsmoren fra Lura sitter med minstemann Jeasin på fanget og pugger til en samfunnsfagsprøve. Hun er inne i sitt siste år på videregående skole. Kontrasten til den stormfulle debatten i mediene er enorm.

– Jeg har fått høre at jeg skulle bli skamslått og at jeg bare burde reise hjem. Men vi bor i Norge, og i et demokrati er det er lov å stille spørsmål, sier Keltoum.

På en nettside for kvinner som bruker hijab blir hun omtalt som en modig dame og en inspirasjon for andre muslimske kvinner. – For og imot hijab i politiet var en debatt for 30 år siden i England. Å bruke hijab på jobb er en selvfølge for kvinner i mange land. De skjønner ikke at folk i Norge gidder å diskutere det en gang, sier hun.

Brev fra Omod
Keltoum synes debatten som pågår er interessant. I går fikk Aftenbladet tilgang til et brev sendt fra Organisasjonen mot offentlig diskriminering, Omod, til Politidirektoratet. Den mener at Politiets Fellesforbunds innvendinger mot hijab ikke holder vann.

– De religiøse symbolene finnes så mange steder i det offentlige, norske rommet at de blir usynlige for de aller fleste, sier daglig leder av Omod, Akhenaton de Leon.

– Kriteriene om nøytralitet faller på sin egen urimelighet, alle politiets symboler bærer et kors, det inkluderer logo, våpenskjold, knapper, skilt og mye mer. Det finnes religiøse symboler i alle offentlige rom, sier han.

Merker ikke korset

Leon som selv er katolikk, understreker at organisasjonens poeng ikke er å fjerne korset fra politiets uniform, men å være kritisk til holdninger innad i etaten som baserer sin argumentasjon på nøytralitet.

– Frankrike er et land som ikke tillater noen form for religiøse symboler på offentlige uniformer og lignende. Der holder argumentet, fordi det er gjennomført, sier lederen for Omod.

Politiets Fellesforbund mener det er prinsipielt når forbundet sier nei til bruk av hijab til politiuniformen. Begrunnelsen er at bruk av hodeplagget vil bryte med et strengt reglement som ikke tillater noen personlige effekter som signaliserer politisk eller verdimessig ståsted.

Politimesteren positiv
Korset finnes i våpenskjoldet, i logoen, på knapper og på skilt. Politimesteren i Rogaland, Geir Gudmundsen, var heller ikke oppmerksom på det.

– Jo, så sannelig, der er det et kors, sier Gudmundsen som personlig har uttalt seg positivt om bruk av religiøse hodeplagg til politiuniformen. Det samme skal ledelsen ved Oslo-politiet ha gjort.


Reklamer